O mojom učení

V priebehu mojej profesionálnej praxe som sa dostal k viacerým predmetom, ktoré som vyučoval v rôznej podobne. K informáciám sa dostanete v rámci môjho osobného predstavenia.