Ponuka vzdelávania 

 Vzdelávanie

V súčasnosti som v štádiu skúmania dopytu. Aby som zistil záujem o predmet, časový plán ale aj regionálnu štruktúru dopytu, budem rád, poteším sa Vašej reakcii na ponúkané aktivity a ich možnosti využitie pre Vaše potreby, prípadne iným podnetom, ktoré mi dovolia postupne rozšíriť svoje schopnosti odovzdávať svoje vedomosti.

 

Postupne sa budem snažiť zvýšiť formálnu hodnotu prezentovaných kurzov akreditáciou Ministerstvo školstva SR, v nadväznosti na  aktivity Spoločnosti tovaroznalectva a produktového manažérstva, ktorú by bola organizátorom kurzov.

 

V súčasnosti mám vypracované tri projekty vzdelávania vybudované stavebnicovým systémom. Jeden projekt umožňuje organizovanie jedno-, dvoj- alebo päťdňového vzdelávania v rozsahu 6, 12, resp. 25 hodín (55 minút).

produktový marketing.pdf (55,3 kB)

rozhodovanie o produkte.pdf (48,7 kB) 

Environmentalny marketing.pdf (53,7 kB)

 

Ponuka kratších vzdelávacích kurzov bude doplnená neskôr

 

Ak máte záujem o niektorí z kurzov, prosím napíšte nám


katalóg kurzov a vzdelávania

—————

KOMBINOVANÝ KURZ - Produktový marketing

produktový marketing.pdf

—————

—————

Organizácia rozhodovania o produkte

  Názov kurzu Organizácia rozhodovania o produkte Slogan Zorganizujte si vaše produkty! ...

—————

Ako urobiť environmentálny produkt komerčne úspešným?

  Názov kurzu Ako urobiť environmentálny produkt komerčne úspešným? Slogan Environmentálny musí byť úspešný! ...

—————

Kvalita jej hodnotenie a komunikácia

      Názov kurzu Kvalita jej hodnotenie a komunikácia Slogan Kvalitu nestačí vyrobiť – treba ju...

—————

Tvorba stratégie produktu

  Názov kurzu Tvorba stratégie produktu Slogan Urobte niečo pre úspech Vašich produktov! ...

—————

Analýza produktového portfólia a jeho zmeny

      Odborná názov kurzu Analýza produktového portfólia a jeho zmeny Slogan Vyznajte sa vo...

—————

Analýza situácie produktu na trhu

  Odborný názov  kurzu Analýza situácie produktu na trhu  Slogan Spoznajte svoje produkty! ...

—————