Informácie a zdroje

K jednotlivým predmetom, ktoré vyučujem patria nielen informácie o obsahu, ale mal by byť vytvorený priestor aj pre doplnenie informácií k rôznym oblastiam. V rámci veľmi obmedzeného času, ktorý mám sa budem snažiť nájsť tieto informácie a vložiť vhodné odkazy na túto časť stránky. Za pomalý postup prác sa vopred ospravedlňujem.